Setkání v muzeu

4.1.2019 DAZIM 0

První středu v měsíci lednu se konalo tradiční setkání se starostou Františkem Pilným. Občané, jejichž účast byla tentokrát mimořádně hojná, kladli panu starostovi řadu otázek. […]