Jiná perspektiva v nejrůznějších oblastech Chrudimského dění

Chrudimské Re-Use centrum

Co si představit pod pojmem Re-Use centrum ?

Foto: www.dobrapraxe.cz

Hlavním cílem tohoto projektu je opětovné použití předmětů. Re-Use centrum tedy zajišťuje znovuvyužití již nepotřebných věcí, které by se jinak staly odpadem končícím na skládce.

Princip spočívá v bezplatném odevzdání použitelných předmětů, které Re-Use centrum zpeněží za symbolickou cenu. Konkrétní předměty tímto dostávají možnost opětovného využití.

Mimo to, že Re-Use centrum zajišťuje a předchází vzniku nového odpadu, podporuje také snižování sociálních rozdílů. Prodávané předměty jsou cenově dostupné a tak si jej mohou dovolit i osoby s nízkými příjmy.

Výtěžek z prodaných předmětů je určen k financování chrudimského útulku pro psy.

Foto: KodlCr

Důvod vzniku Re-Use centra v Chrudimi ? 

Původní myšlenka vznikla reakcí na podněty vznášené lidmi, kteří chodili do sběrného dvora s předměty, které již nepotřebovali, ale věděli, že mohou ještě někomu posloužit nebo udělat radost.

Problém vzniká v legislativě, podle zákona a městské vyhlášky o odpadech se s věcmi ve sběrném dvoře nesmí obchodovat, a jejich osudem je likvidace. Re-Use centrum je tedy prostředkem, jak si lidé mohou legálně odnést ze sběrného dvora různé předměty.

Kde je Re-Use centrum v Chrudimi umístěno? 

Re-Use centrum se nachází v areálu sběrného dvora technických služeb. Při příjezdu do sběrného dvora oslovíte obsluhu s požadavkem na odevzdání věcí do Re-Use centra. 

Foto: Technické služby Chrudim

Co nelze do Re-Use centra umístit? 

Nevztahuje se na oblečení a elektrozařízení.

Z důvodu omezených kapacit v současné době není Chrudimské Re-Use centrum schopné pojmout věci jako je nábytek, sedací soupravy a další objemnější komodity.  

 

Co lze do Re-Use centra umístit? 

Drobné nádobí, hrnky, drobná bižuterie, příbory, řemeslné nářadí, květináče, hračky, knihy, CD – 10 Kč 

Sportovní potřeby, nářadí, hračky, zřizovací předměty v domácnosti, knihy, stínidla-20 Kč

Kufry, kabelky, budíky mechanické, hudební nástroje, lyže, obrazy, velké knihy (encyklopedie, atlasy) – 100 KČ 

Kola, šlapací šicí stroje, obrazy, autosedačky, kočárky, hodiny mechanické – 200 KČ

Foto: www.chrudim.eu

 

Marek Točoň