Jiná perspektiva v nejrůznějších oblastech Chrudimského dění

Cyklostezka na Podhůru očima podnikatele Milana Kušty

Cyklostezka na Podhůru je jedním z problémů, který Chrudim trápí dlouhá léta. Podaří se současnému vedení prolomit ledy?

Cyklostezka na Podhůru očima podnikatele Milana Kušty

Výstavba cyklostezky na rozhlednu Bára je dlouholetým přáním většiny chrudimských občanů. Dokazuje to i chrudimské desatero, ve kterém se tento bod dostává pravidelně na žebříčku chrudimských problémů mezi přední místa. Zásadním, a zřejmě dosud i nepřekonatelným problémem jsou neustálé průtahy s nabytím nezbytných pozemků vlastněných developerskou spol. K2 invest Milana Kušty. Na svém facebookovém profilu uvedl současný starosta města František Pilný zhruba před třemi měsíci, že pozemky nechce zatím pan Kušta přenechat. Jak vnímá celou situaci očima podnikatele Milan Kušta?

Pane Kušto, dlouhá léta řešíte s městem stavbu cyklostezky na rozhlednu Bára, která má vést přes vaše pozemky. Můžeme popsat začátek této cesty?

Někdy v roce 2015 mě oslovili představitelé tehdejší radnice, konkrétně p. Trávníček, zda-li bychom nezbytné pozemky pro cyklostezku Městu neprodali. Již při prvním setkání jsem deklaroval podporu projektu a ochotu pozemky v našem vlastnictví směnit za pozemky ve vlastnictví Města. Znamenalo to pro nás pozastavení projektu zástavby území na malou průmyslovou zónu, kterou v místě připravujeme. Následující dva roky jsme čekali na podklady od Města, kudy by stezka měla vést a v jakých technických parametrech. V roce 2017 jsem investoval finanční prostředky do změny projektu společnosti K2 invest tak, aby výstavba cyklostezky nekolidovala s našimi návrhy. Projektant zakreslil cyklostezku do řešeného území, museli jsme v projektech posunout haly od stávající komunikace a vytvořit zde prostor pro navrhovanou stezku. Dále jsme aktivně spolupracovali s projektantem města, aby došlo ke vzájemné shodě technické infrastruktury v místě plánované cyklostezky.

Dobře, podařilo se vám tedy zakomponovat projekt cyklostezky do vašich plánů, které odpovídaly požadavkům města, vedení ale tvrdí, že další problém jsou směny pozemků, můžete se k tomu vyjádřit?

Postupně jsme navrhli tři lokality, žádná z nich nebyla doposud městem akceptována. Ještě za minulého vedení jsme chtěli směnit pozemky na Skřivánku, kde část pozemků vlastníme. Naše pozemky, které jsou určené k výstavbě, ocenil městem zvolený znalec na cca polovinu ceny pozemků ve vlastnictví města, pro jejichž ocenění byl zvolen městem jiný znalec a jiná metodika. My jsme požadovali jednotnou metodiku a stejného znalce na ohodnocení našich i městských pozemků.

To znamená, že jste se s městem neshodli? 

Ano, požádal jsem město, aby nechalo udělat znalecké posudky způsobem, který jsem již popisoval, tedy jeden znalec a stejná metodika. To bylo zhruba před dvěma roky a od té doby se nic nestalo.

Říkáte, že nastalo ticho po pěšině. Mezi tím se vyměnilo na radnici vedení, daly se nějakým způsobem věci do pohybu? 

Po nástupu nové radnice se nedělo nic. My jsme stáli před rozhodnutím, prodávat pozemky zájemcům ve variantě s cyklostezkou, nebo bez ní. Vím, že když bychom pozemky prodali jednotlivým subjektům, projekt cyklostezky bychom prakticky pohřbili. Rozhodl jsem se proto kontaktovat nového pana Starostu Pilného s žádostí, jak v dané věci dále. Kromě proklamace, že chce město pozemky získat, nedošlo k žádnému konkrétnímu posunu. Panu starostovi jsem se snažil vysvětlit, že musím v krátké době udělat rozhodnutí ohledně jedné významné společnosti, který projevila zájem o naše pozemky, na kterých by chtěla postavit novou výrobní halu. Po několika dalších emailech se ke všemu do věci zapojil i zbytek vedení a další úředníci. Trochu mě zaráží, že po mě chtěli například záborový elaborát, který jsem posílal již před třemi lety. To nenasvědčuje o tom, že by se tomu někdo na radnici aktivně věnoval.

Takže potřebujete od města stanovisko, protože vás nyní tlačí čas vzhledem k možnosti prodeje pozemků potencionálnímu zájemci v místech, kudy má stezka vést?

Ano, pokud nebudu mít konkrétní dohodu s městem, pozemky prodám bez rezervy na cyklostezku. Ve chvíli, kdy se totiž zástupci města rozhodnou vést stezku jinudy, jak nyní uvádějí, hrozí nám nebezpečí, že by naší firmě tento pás mohl nakonec nevyužitý zůstat.

V jaké fázi je tedy nyní jednání s městem?

Nyní jsme v takové fázi, že město má nechat udělat znalecké posudky. Dle informací dostal tento úkol Petr Lichtenberg, ale pokud vím, stále není nic hotového. Vše se neuvěřitelně vleče, standardně se objedná posudek a za 3 týdny přijde ocenění. Uvidím, jak dlouho budeme tedy ještě čekat.

 

Točoň M.