Jiná perspektiva v nejrůznějších oblastech Chrudimského dění

Evangelický kostel

Bohoslužebná budova Českobratrské církve evangelické v Chrudimi Projekt stavby zhotovil chrudimský stavitel Jan Tomášek v roce 1889. Budova byla postavena v následujícím roce nákladem 17 000 zlatých, které poskytl tehdy dvaasedmdesátiletý Josef Vyskočil. Evangelický kostel je jednoduchá budova o délce 23 m, spojená na jihu s budovou fary. Kostel je využíván k pravidelným bohoslužbám a dalším aktivitám Českobratrské církve evangelické. Lavice jsou zde novodobé, míst k sezení je zhruba 200.