Jiná perspektiva v nejrůznějších oblastech Chrudimského dění

František Schmoranz st.

Architekt, stavitel, pracovník památkové péče, čestný občan Chrudimě, 30. 12. 1814 v Bělé- 4. 4. 1902 ve Slatiňanech. František Schmoranz st.V Chrudimi se podílel na více než stovce projektů. Rekonstruoval a upravil kostel Nanebevzetí Panny Marie, povýšení svatého Kříže, sv. Michaela, sv. Kateřiny, staré městské divadlo, vodárnu, obecní cihelnu, postavil mosty přes Chrudimku v Široké ulici, krajský soud, budovu gymnázia čp. 6/II, městskou nemocnici, městský pivovar, novoměstskou kašnu atd. Synové František ml., Josef, Jan a Gustav a vnuk Zdeněk Schmoranz se významně zapsali do českých dějin a historie řady oborů. Působili v mnoha zemích Evropy i v Egyptě a jejich talent se uplatnil v architektuře, literatuře, dramatickém a výtvarném umění, pedagogice i veřejném životě. Význam rodu zmapoval mimo jiné v roce 2004 dokument České televize z cyklu Potomci slavných. F. Schmoranz st. je pohřben ve Slatiňanech.