Jiná perspektiva v nejrůznějších oblastech Chrudimského dění

František Wiesner

Průmyslník František WiesnerJeden z nejvýznamnějších chrudimských průmyslníků druhé poloviny 19. století se narodil roku 1833 na Táborsku v rodině ovčáka. V roce 1856 zařídil na Kateřinském podměstí svou první dílnu. O deset let později až deset dělníků. Z výrobce drobných přístrojů, čerpadel , strojů pro pivovary a lihovary se stal výrobce kompletních zařízení cukrovarů. V roce 1869 zakoupil Neuperský dvůr a zvolil si ho za své sídlo, zaměstnával již na 60 dělníků.  V pol. 70. let 19. stol. měl již F. Wiesner dostatek prostředků i na zakoupení  cukrovarů v Močovicích na Čáslavsku a v Libici u Poděbrad. František Wiesner se účastnil aktivně i zdejšího veřejného života (v letech 873-1878 byl členem městské rady), významně přispěl na stavbu nové budovy zdejšího gymnázia a založil park v jeho okolí, finančně se podílel na opravě chrudimského kostela Nanebevzetí Panny Marie a byl mecenášem celé řady zdejších spolků. Zemřel v Chrudimi 19. 2. 1880 v době rozkvětu svého podniku a pochován byl v honosné hrobce na hřbitově U Kříže.