Jiná perspektiva v nejrůznějších oblastech Chrudimského dění

Helena Šmahelová

Spisovatelka, čestná občanka Chrudimě, 14. 7. 1910 v Řestokách- 5. 11. 1997 v Rakovníku. Helena ŠmahelováAutorka nově koncipované dívčí četby, většího počtu psychologických románů a próz. Ve dvou větších dílech zobrazila život v Chrudimi v druhé polovině 19. století. Výrazně zasáhla do literatury pro děti a mládež.

H. Šmahelová v Chrudimi žila po úmrtí matky u své babičky v Koželužské ulici čp. 272/II. Ve třicátých letech byla zaměstnána jako úřednice nemocenské pojišťovny a už tehdy se stýkala s přítelem rodiny, spisovatelem Jaromírem Johnem. Uprostřed války zanechala zaměstnání v Praze a společně s Johnem, pro něhož pracovala jako sekretářka, prožila okupaci a osvobození v ústraní ve Slatiňanech ( kniha vzpomínky na Jaromíra Johna).

Chrudim se stala dějištěm třetího dílu románové kroniky Hlasy mých otců (předchozí dva díly nesly název Stíny mých otců a Stopy mých otců), čerpající z historie mlynářské rodiny Šmahelů. Hluboký citový vztah k Chrudimi, kterou spisovatelka považovala za svůj domov, vyslovila vícekrát, i ve vzpomínkové drobné práci Vůně jablek.