Jiná perspektiva v nejrůznějších oblastech Chrudimského dění

Jak správně volit

Volba celé strany

  • Pří výběru této možnosti odevzdáte hlas všem 27 zástupcům vámi volené strany bez ohledu na pořadí kandidátů.  Vámi zvolená strana tak získává 27 hlasů.
[caption id="attachment_1230" align="aligncenter" width="1024"]Pokud někdo zakřížkuje nahoře stranu a uvnitř zakřížkované celé strany ještě nějaké jednotlivé kandidáty, volební lístek platí, pokud jde o stranu, ale k hlasům pro jednotlivé kandidáty UVNITŘ zakřížkované strany se nepřihlíží. Pokud zakřížkujete nahoře stranu a uvnitř zakřížkované celé strany ještě nějaké jednotlivé kandidáty, volební lístek platí, pokud jde o stranu, ale k hlasům pro jednotlivé kandidáty uvnitř zakřížkované strany se nepřihlíží.[/caption]

Volba konkrétní osoby

  • Počet preferenčních hlasů, které může volič udělit je tolik, kolik má město členů v zastupitelstvu. Chrudimské zastupitelstvo se skládá z 27 členů, tudíž volič může zakřížkovat 27 jednotlivých jmen, a to i napříč různými stranami. Dbejte však pozor na to, aby nepřesáhl počet křížků 27. V případě, že se volič přepočítá, a udělí 28 křížků, hlasovací lístek bude tímto okamžikem neplatný.
  • Pokud se na kandidátní listině objevuje například 20 vašich oblíbených kandidátů, a vy nevyčerpáte všech 27 hlasů, nic se neděje. Zbývajících 7 hlasů propadne, ale lístek je platný.
Volba jednotlivce

Kombinovaná volba

  • U kombinované volby máte možnost zakřížkovat jednu z kandidujících stran a poté udělit křížky u jednotlivých jmen z jiných stran. Jednotlivá jména křížkujete pouze u jiných stran, nikoliv u strany, které jste dali křížek.
[caption id="attachment_1232" align="aligncenter" width="1024"]Názorný příklad: Zakřížkujete svojí oblíbenou stranu a tři jednotlivá jména z jiných stran. Tímto jste odevzdali tři hlasy svým oblíbeným kandidátům tudíž vámi zakřížkované straně připadne 24 hlasů, které se připisují v pořadí, v němž jsou kandidáti označené volební strany uvedeni v jejím sloupci. Názorný příklad: Zakřížkujete svojí oblíbenou stranu a tři jednotlivá jména z jiných stran. Tímto jste odevzdali tři hlasy mezi své oblíbené kandidáty tudíž vámi zakřížkované straně připadne 24 hlasů, které se připisují v pořadí, v němž jsou kandidáti označené volební strany uvedeni v jejím sloupci.[/caption]

Volby do senátu

  • Volit se bude třetina Senátu ve 27 volebních obvodech. Chrudim je jedním z obvodů, kterého se tato volba týká, proto ve svých volebních obálkách naleznete ještě žluté papíry, na kterých jsou kandidáti do senátu. List s vámi zvoleným kandidátem vložíte do obálky ověřené úředním kulatým razítkem a hodíte do urny stejně jako obálku s volebním listem do zastupitelstva.

Marek Točoň