Jiná perspektiva v nejrůznějších oblastech Chrudimského dění

Jednání o budoucí podobě letního kina

Včerejší jednání ve velkém sále muzea o budoucnosti letního kina vzbudilo mezi veřejností veliký zájem. Zda-li shromáždění přinese nějaké výsledky, se ukáže v nejbližších měsících. Městem zde byly presentovány dvě varianty. Ani jedna z variant nekorespondovala s  připomínkami a návrhy občanů, které byly vzneseny na prvním veřejném projednávání o budoucnosti letního kina. Varianta, kterou navrhuje spolek MaCHr za Chrudim malebnou, nebyla představena. Varianta, která počítá se zbouráním nynější promítací plochy spolu se sesvahovaným hledištěm a vybudováním nového menšího letního kina, byla zamítnuta absolutní většinou přítomných občanů. K jednání byla poté zvolena varianta, která zachová nynější podobu promítací stěny. Nic méně tato varianta přináší změny jako zvětšení parkoviště za muzeem, odstranění stávajících WC  v letním kině, přidání lávky přes řeku na soukromý pozemek a další podivuhodné prvky jako např. jaké si jezírko. Následovaly připomínky ze strany občanů. Ti dali jasně najevo, že s rozšířením parkoviště na úkor letního kina nesouhlasí, negativní hodnocení sklidilo také jeviště z trávníkového štěrku před promítací plochou a skutečnost, že by lidé museli chodit na WC do muzea, v neposlední řadě byla zmiňována také vysoká cena tohoto projektu. Nyní se chystá jednání, které bude svoláno koncem listopadu nebo začátkem prosince. Přizvání budou členové pracovní skupiny, zástupci spolku Machru a pan architekt Václav Škarda. Pořadatelé zde předloží výsledky vzešlé z veřejného projednávání. Po domluvě všech zúčastněných by zde mohla vzniknout finální podoba projektu- revitalizace prostoru za muzeem. [Best_Wordpress_Gallery id="37" gal_title="Veřejné projednávání"]

Marek Točoň