Jiná perspektiva v nejrůznějších oblastech Chrudimského dění

Josef Liboslav Ziegler

Církevní hodnostář, spisovatel, překladatel, redaktor a pedagog Josef Liboslav ZieglerNarodil se 10. 7. 1782 v Hradci Králové, své dětství však prožil v Chrudimi. Od roku 1826 v Chrudimi působil jako děkan hlavního chrudimského kostela. V roce 1832 se stal biskupským vikářem a dozorcem národních škol. V této době ovlivňoval pozitivně školství na Chrudimsku. Zavedl vzdělávání učitelů v české historii, mluvnici a pedagogice a nařídil, aby školní mládež zpívala v kostelech česky místo německy. Trvalou památkou na J. L. Zieglera je mimořádně cenná sbírka starých a vzácných tisků a rukopisů. Polovina z nich je v majetku chrudimského Regionálního muzea. Druhá část ( a také jeho podobizna od podlažického rodáka Antonína Machka) zůstala podle Ziglerova přání v majetku církve. J. L. Ziegler zemřel v Chrudimi 23. 5. 1846 a je údajně pohřben v kostele sv. Michaela. Vedle vchodu do kostela je zazděna jeho pamětní deska. Sady kolem kostela nesou nesou Zieglerovo jméno.