Jiná perspektiva v nejrůznějších oblastech Chrudimského dění

Karel Pippich

Advokát, organizátor divadelního, hudebního a literárního dění v Chrudimi, významný sokolovský pracovník, čestný občan města, 21. 4. 1849 ve Zlonicích u Slaného- 28. 3. 1921 v Chrudimi Karel PippichOtec Emanuel Josef Pippich (1812- 1889) v Chrudimi zřídil v roce 1853 advokátní kancelář. Syn Karel převzal jeho advokátní praxi a vykonával jí až do konce svého života. K. Pippich zasáhl významně do rozvoje chrudimského divadelnictví jako herec, režisér, a ředitel spolku ochotníků. Jeho zásluhou vystupovali ve městě známí umělci a koncertovala zde přední hudební tělesa. Vlastní umělecká tvorba se zaměřila na písně a zhudebnění slovesných textů. Vztah k literatuře se projevoval jednak organizačními aktivitami ve Spolku k podpoře české literatury a v Literárním klubu, jednak četnými verši, často s tématikou sokolství. Jeho organizační schopnosti a široký rozhled se uplatnily především ve veřejné a politické činnosti. Byl členem obecního zastupitelstva, městské rady, okresního výboru a poslancem zemského sněmu. Významná byla Pippichova práce v sokolském hnutí. Zastával funkce starosty místního Sokola, starosty východočeské sokolské župy, která byla po něm pojmenována, a byl členem vrcholných sokolský orgánů. K. Pippicha připomíná v Chrudimi pamětní deska umístěna na sokolovně a jméno zdejšího divadla. K. Pippich je pohřben na hřbitově u Kříže.