Jiná perspektiva v nejrůznějších oblastech Chrudimského dění

Kostel povýšení svatého kříže

Bohoslužebná budova Katolické církve v Chrudimi na hřbitově U Kříže. Kostel je pojmenován po významné události z dějin křesťanství. V roce 628 získal byzantský císař Hérakleios I. části kříže, na kterém zemřel Ježíš Kristus, a které byly jako válečná kořist uloženy v Persii. Podle tradice byl kříž opět vztyčen na popravním místě, vrchu Golgotě v Jeruzalémě, dne 14. září. Tento den je slaven jako svátek Povýšení svatého Kříže a je také poutním dnem popisovaného kostela. O nejstarší historii kostela nejsou žádné zprávy. Předpokládá se, že byl založen v osadě, archeologicky doložené již pro dobu románskou. Kolem kostela se pohřbívalo nejpozději od 11. století. V roce 1349 je kostel v listině arcibiskupa Arnošta z Pardubic označován jako ecclesia sancte Crucis (kostel svatého Kříže). Fara zde zanikla v roce 1421 a kostel nadále sloužil jako hřbitovní. Byl několikrát opravován, v letech 1863-1874 byl regotizován stavitelem Františkem Schmoranzem st. V kostele Povýšení svatého Kříže se konají pohřební bohoslužby a je zde složena mše v den Vzpomínky na všechny věrné zemřelé 2. listopadu (Dušičky), a také v den poutní slavnosti 14. září. V kostele je 65 míst k sezení.