Jiná perspektiva v nejrůznějších oblastech Chrudimského dění

Kostel sv. Jana Křtitele

Dnes již neexistující bohoslužebná budova v místech současné Komerční banky v Široké ulici (čp.83/IV). Kostel byl zasvěcen proroku z 1. století Janu Křtiteli, který hlásal příchod Krista. Kostel patřil ke špitálu pro chudé a nemocné, postavenému před Dolní městskou bránou u mostu přes Chrudimku. Založen byl snad ve 14. století a po celou dobu své existence sloužil jako špitální. Neměl samostatnou faru, bohoslužby vykonávali kněží od kostela Nanebevzetí Panny Marie. Kostel nebyl vzhledem ke svému svému sevření mezi řekou a silnicí orientován, delší osa směřovala k jihovýchodu. Jednalo se o jednolodní budovu s věží a se vstupem od řeky. Kostel byl několikrát přestavován, zásadněji před rokem 1700. V kostele byla hudební kruchta s varhanami, několik oltářů. kazatelna a nejnutnější vybavení k bohoslužbám-například inventář z roku 1700 uvádí jeden kalich, svícny, misál, tři ornáty a další drobnosti. U kostela byl špitální hřbitov s kostnicí. Za josefínských reforem byl kostel zrušen a budova v roce 1788 prodána. Od roku 1801 sloužila jako divadlo. Loď byla adaptována na hlediště, presbytář na jeviště. V roce 1814 bylo rozhodnuto o opětovném používání kostela jako modlitebny; divadlo se do budovy vrátilo začátkem třicátých let 19. století. Objekt vyhořel při rozsáhlém požáru 6. 8. 1850- na jeho místě bylo vystavěno divadlo, sloužící svému účelu v letech 1854-1928 (v roce 1929 byla budova zbořena). Podle kostela sv. Jana Křtitele je přilehlá část Chrudimě dosud nazývána Jánské podměstí či Jansko.