Jiná perspektiva v nejrůznějších oblastech Chrudimského dění

Kostel sv. Michaela

Bohoslužebná budova Katolické církve v Chrudimi v Zieglerových sadech, původně hřbitovní kostel. Kostel je zasvěcen archandělu Michaelovi, který je mj. ochráncem umírajících a duší v očistci, a také patronem hřbitovů. Hebrejské jméno Michael (v překladu ,,Kdo je jako Bůh?") bývalo často zkracováno. Již v odkazech na stavbu tohoto kostela se uvádělo jméno Michal, užívané v Chrudimi dodnes. Poutní slavnost kostela je 29. září a o svátku sv. Michaela, Gabriela a Rafaela. Pozemek - původně zahradu - na stavbu kostela a založení hřbitova zakoupila chrudimská obec roku 1518. Stavba byla zahájena v roce 1519, kostel byl vysvěcen roku 1521. S výjimkou několika menších stavebních úprav zůstala budova dodnes v původním stavu. Vnitřní úpravy proběhly zejména koncem 17. století za chrudimského děkana Samuela Václava Hataše. Největší zásahy provedl stavitel František Schmoranz st. v letech 1856-1859, kdy nechal zazdít boční vchod, odstranit vnější kamennou kazatelnu, vystavět štít předsíňky a uskutečnit další úpravy. Kostel byl opravován rovněž za 1. sv. války, znovu vysvěcen byl v červnu 1916. Kostel sv. Michaela je využíván k pravidelným bohoslužbám Řeckokatolické církve. Je v něm 84 míst k sezení. Kolem kostela se v minulosti rozkládal hřbitov, který byl určený pro zemřelé obyvatele chrudimského Nového Města. Postupně se stal hřbitovem celochrudimským, na kterém byly za 360 let do jeho zrušení v roce 1881 pohřbeny tisíce obyvatel.  Hřbitov byl po odstranění náhrobků upraven roku 1894 jako park. Některé náhrobníky, tedy desky kryjící hrob, byly již počátkem 19. století zazděny do vnějších zdí sakristie. Další, které sloužily jako dláždění hřbitovních cest, nechal už sešlapané zazdít v padesátých letech 19. století F. Schmoranz st. do severní a severovýchodní fasády. Celkově je do zdí kostela zvenku zasazeno asi 90 náhrobníků čí náhrobních desek a jejich úlomků.