Jiná perspektiva v nejrůznějších oblastech Chrudimského dění

Letní kino v Chrudimi žije a bude žít!

Letité spory o budoucnosti letního kina se zdají být u konce. Na posledním jednání pracovní skupiny odsouhlasila radnice požadavky vznášené občany na několika veřejných sezení ve velkém sále muzea v Chrudimi. Od záměrů s navýšením parkovacích míst na úkor letního kina nebo zbouráním nynější promítací plochy spolu se sesvahovaným hledištěm a vybudováním nového menšího letního kina tak radnice definitivě upustila. Jedním z hlavních požadavků občanů bylo zachovat konstrukci nynějšího plátna. Další body akceptované radnicí města jsou například zachování stávajícího sklonu hlediště s kapacitou 300- 500 míst k sezení, wc nebudou přemístěny do budovy velkého muzea a pevné jeviště zůstane také zachováno. Okružní cesta parkem v areálu letního kina si zachová svůj přírodní charakter a do budoucna by měly vzniknout přístupové cesty jak k řece, tak i k náhonu. Spolek MaChr si tak může připsat nemalý úspěch. Díky svému odhodlání vzkřísily zpustošené letní kino, které bylo určeno k demolici.  Zachování letního kina vděčí také širokému zájmu chrudimské veřejnosti. Letní kino navštívila Partička Předseda spolku MaChr za Chrudim malebnou Richard Herbst konstatuje:
Spolu s vedením města a díky sponzorům jsme Leťák zachránili proto, aby se zde i příští generace mohli těšit z filmových představení, divadla, koncertů .... Dík na tomto místě patří panu starostovi Mgr. Petru Řezníčkovi, který byl po celou dobu vyjednávání garantem, že se za Muzeem nebude nic měnit, dokud nedojde k dohodě mezi radnicí a širokou veřejností, která si zachování tohoto areálu přála. K dohodě o budoucí podobě celého areálu letního kina nakonec došlo. Děkuji za to všem zúčastněným. Leťák je malebné místo, oáza přírody uprostřed našeho města. Místo určené k setkávání, odpočinku, tvorbě a hledání krásy. Velké "plátno"  a  příroda kolem, přináší  milovníkům filmového umění zážitek, který v multiplexu nenajdete. Není snad větší romantiky než pod hvězdnou oblohou sledovat hvězdy stříbrného plátna. Letní kino je fenomén, který jde napříč generacemi. V letošním roce oslaví to naše chrudimské  60. narozeniny a já mu přeju , aby se v plné kráse dožilo stovky. Na závěr mi dovolte spolu s Josefem Čapkem  citovat z jeho knížky Kulhavý poutník. Mám rád tento svět, chci býti dobrý, chci svému blaženství, napomáhati všemu lepšímu, ničemu dobrému neškoditi. Jsem - i když nedosti vědomý.  Jdu - i když kulhavě! Není toho mnoho, ale je to aspoň něco.
Zápis a podrobnosti o dalších plánech letního kina zde: Zápis pracovní skupiny

Marek Točoň