Jiná perspektiva v nejrůznějších oblastech Chrudimského dění

Masopustní jarmark v Chrudimi

Svátek masek

Začíná od tří králů do masopustního úterý, protože je roční období pohyblivé, zahajuje jej tzv. předvelikonoční Popeleční středa. Je neodmyslitelně spojen se svátkem masek a vychází z předkřesťanských tradic pohanských obřadů, jež měli přinést dobrou úrodu i přízeň Bohů. Pln hojnosti v jídle a veselí, kdy se lid připravuje na tzv. maso-půst. Lidé by se měli postit od masných jídel, vyjímaje ryb, které se historicky vzato nebrali jako masné jídlo.

Foto: Kodl Cr

Historické souvislosti

Původně byl spojen s vegetačním cyklem přírody a předznamenával příchod jara v měsíci březnu.

Od 18. století máme zmínky o tom, že se začaly konat taneční zábavy. Před první světovou válkou se s tímto svátkem pojily nejčastěji masopustní obchůzky s maškarami. V této době je nalezneme ve většině okresů v Čechách.

Po 2. světové válce v některých oblastech zaniká, ale na druhou stranu se někde objevuje jako nová tradice. Za období socialismu, se na rozdíl od některých jiných svátků masopust vyhýbá potírání ze strany režimu. (neboť se nejedná o svátek primárně náboženský, což však některé prameny potírají)

Od konce 50. let začínají vznikat folklorní skupiny zahrnuty pod místními národními výbory jako masopustní oslavy (bohužel však ztrácí svůj původní magický charakter spojený s úrodou a plodností). Z masopustu se stává společensko-ekonomický folklor.

Po roce 1989 se začíná pořádat Mezinárodní masopustní festival v Praze a další. Znovu se objevuje ve vesnicích a městech, kde nabývá sakrálního charakteru a oddychu od každodenního života. Mimo jiné má možnost satirického vyjádření a jeho funkcí je spíše společensko-kulturní vyžití.

Chrudimský masopustní průvod

Foto: Kodl Cr

Masopust můžeme zaznamenat ve většině měst, kde je v našem zájmu poukázat na Chrudimský masopustní průvod, který začal na Resselově náměstí 22. února v 9 hodin. Centrem města prošel tradiční průvod vedený národopisným souborem Kohoutek. Průvod byl zakončen uprostřed řemeslného jarmarku.

Zdroj: youtube.com/ Autor videa: Kodl Cr

 

Jan Konig