Jiná perspektiva v nejrůznějších oblastech Chrudimského dění

Muzeum

Komplex budov sloužících kulturním potřebám města a původně určených pro muzejní účely. Postaven byl chrudimskou obcí pro potřeby Průmyslového musea pro východní Čechy v Chrudimi v letech 1897-1901 podle plánů pražského architekta Jana Vejrycha. V uliční čáře Široké ulice stojí budova novorenesanční, prostranství za sochou Josefa Ressla uzavírá budova novobarokní. Novorenesanční část muzeaNovorenesanční budova byla slavnostně zpřístupněna 2. 12. 1989, obsahuje celou řadu uměleckých děl. Budova postavena pro muzejní sbírky, sloužila v průběhu let částečně i potřebám chrudimského knihovnictví a osvětové činnosti. V současné době jsou zde expoziční, výstavní a depozitární prostory Regionálního muzea v Chrudimi, je zde umístěna muzejní knihovna a konzervátorské pracoviště Chrudim.  

Novobarokní část muzeaNovobarokní projekt s reprezentačními prostory, původně určenými především pro výstavní účely muzea, byl slavnostně zpřístupněn dne 19. 5. 1901. Již mnoho desetiletí je využíván k pořádání významných kulturních a společenských akcí, konferencí, sympozií, výstav, koncertů, plesů apod. Sídlí v něm městské kulturní středisko Chrudimská beseda, Měšťanská restaurace a kabinet exlibris Památníku národního písemnictví v Praze, které využívá zdejší novou výstavní síň. Nacházejí se zde rovněž kanceláře Regionálního muzea v Chrudimi. Nad průčelním štítem je umístěna socha  bohyně Pallas Athény od                                                  A. Poppa.