Jiná perspektiva v nejrůznějších oblastech Chrudimského dění

Mydlářovský dům

Arkádový dům č.p 74/I v Břetislavově ul., postavený v renesančním slohu v letech 1573-1577, kulturní památka. Původně na tomto místě stával pravděpodobně dům gotický, půdorysem sahajícím až k hradbám. V roce 1571 dům koupil Matěj Mydlář a nechal jej přestavět. Projektant ani stavitel objektu nejsou známi. Nedostatek prostoru vymezeného městským opevněním a ulicí, která byla hlavní přístupovou cestou do města od východu, donutil zřejmě stavebníka ke stavbě vyššího objektu, než bylo ve městě obvyklé. kat-mydlar1Dům má do Břetislavovi ulice tři poschodí. V přízemí je půlkruhový renesanční portál vstupu s pravoúhle bosovaným ostěním, na klenáku se nachází značka M.M. (Matěj Mydlář), výše umístěn nápis (citát z Prvního listu apoštolu Jana 4, 16), tesaný do kamene Bůh láska jest, kdo přebývá v lásce, v Bohu přebývá a Bůh v niem. Leta Panie 1.5.7.3. V prvním a druhém poschodí uličního průčelí jsou umístěny arkády o pěti půlkruhových obloucích nesených toskánskými sloupy, v přízemí pak krakorce zdobené figurálními a květinovými motivy. Kamenné zábradlí prvního patra zdobí reliéfy alegorických postav, ve výplních zábradlí ležící (Láska, Mír, Válka, Poctivost, Moc) a v soklech sloupů stojící (Spravedlnost, Obezřetnost, Statečnost, Mírnost). Zábradlí druhého poschodí tvoří slepá kamenná balustráda s polokuželkami. Pod krakorci v přízemí byly z bezpečnostních důvodů osazeny nosné traverzy na kovových sloupech. Zábradlí třetího poschodí, kdysi pravděpodobně kamenné, bylo nahrazeno počátkem 19. století lehčím, dřevěným. Dnes je zděné a omítnuté. Dvorní, jižní fasádu objektu tvoří ve třech poschodích arkády o dvou obloucích. Výrazným prvkem je věž pětibokého půdorysu, vystupující nad siluetu budovy, o dvě poschodí. Je ukončená ochozem a tzv. minaretem. Věž dal pravděpodobně později k objektu přistavět syn Matěje Mydláře Daniel. Původní využití věže není známo. Obecně je nazývána hvězdárnou, přesto že astronomické pozorování není prameny doloženo, viz obr na str 135. Vnitřní prostory domu jsou až do druhého poschodí zaklenuty částečně valenými klenbami s lunetami, částečně křížovými klenbami. Arkády jsou klenuty křížovými klenbami. Třetí poschodí je plochostropé s dřevěnými trámovými stropy. Sklepy objektu jsou původní gotické s klenbami, částečně vytesané do skály. Výstroj studny je ze sklepa protažena až do prvního poschodí. Dům vystřídal mnoho majitelů, v rodině Mydlářově zůstal do roku 1689, kdy byl postoupen Františkovi Antonínu Vodičkovi. V průběhu historie byl dům využíván k bydlení, byl právovarečný, provozovala se zde i různá řemesla: mydlářství, perníkářství, řeznictví, uzenářství, výčep lihovin, obchod apod. V polovině devatenáctého století byl objekt upraven a propojen s vedlejším domem č.p. 75/I schodištěm. Částečnou rekonstrukci prodělal dům v letech 1952-1955, v roce 1955 byl darován státu. Po generální rekonstrukci celého objektu de bylo v roce 1972 zřízeno Muzeum loutkařských kultur.