Jiná perspektiva v nejrůznějších oblastech Chrudimského dění

Neflákáme se, ale šijeme. Projekt Šance pro Tebe, z.s.

Realizace projektu podpořila šance na změnu, a to především v kvalitě života dětí.

Neflákáme se, ale šijeme. Projekt Šance pro Tebe, z.s.

Šance pro Tebe již od roku 2018 působí ve Vysokém Mýtě, kde pracovníci organizace pracují v sociálně vyloučené lokalitě „Farma“, která se nachází na okraji města, přičemž většina osob zde žije celý svůj život a minimálně z tohoto území odchází. Většina obyvatel této komunity je ve vzájemném příbuzenském vztahu, mají stejné či velmi podobné vzorce chování, životní strategie, mladí dospělí se stejně oblékají a žijí „stejné“ životy. V lokalitě jsou přítomny návykové látky, vyskytuje se zde drobná trestná činnost a dalším společným jevem je školní „úspěšnost“ dětí na běžných základních školách.

Díky podpoře společnosti Tesco a jejího dárcovského programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ se podařilo realizovat projekt „Neflákáme se, ale šijeme.“ Finanční dar ve výši 20.000,- Kč pomohl vybavit dětskou šicí dílnu, která poskytuje zázemí k trávení volného času dětem ze sociálně vyloučené lokality „Farma“ ve Vysokém Mýtě.

Život ve společnosti v době realizace projektu zásadně ovlivnila pandemie Covid–19. Nejistota, strach, mýty a obraz Covidu–19 utvářený médii a neznalostí, to vše se promítlo i do života komunity, jedince a dětí samotných, které často žijí na okraji společnosti a běžně zažívají pocit outsidera. Těšili jsme se na období, kdy opatření dovolí a děti společně s lektorkou a dobrovolníky budou moci zasednout k novým šicím strojům a plánovat šití, učit se. O šití děti projevily velký zájem, došlo k rozdělení více než dvaceti dětí do dvou skupin (dívky a chlapce).

Věříme, že realizace projektu, díky kterému bylo možné udržet chod dětské šicí dílny, se odrazí v kvalitě života jedinců a dané komunity. Realizace projektu umožnila těmto dětem zažít něco nového, poskytla jim příležitost tvořit – realizovat své plány, zažít pocit radosti, úspěchu a ocenění trávit čas jinde než doma či na ulici.

Realizace projektu podpořila šance na změnu, a to především v kvalitě života dětí.