Jiná perspektiva v nejrůznějších oblastech Chrudimského dění

„Nekonečný příběh“ cyklostezky do rekreačních lesů Podhůra.

Řešení přichází v podobě vybudování přeložky silnice II/340 mezi Chrudimí a Rabštejnskou Lhotou.

Jedna z věcí, která Chrudim trápí více než deset let. Zásadním, a zdá se, že i nepřekonatelným problémem jsou neustálé průtahy o směnách pozemků se známým chrudimským developerem Kuštou a další výkupy od soukromých majitelů. Pardubický kraj nyní přichází s možností, díky které by se Chrudimi naskytla jedinečná příležitost, jak tento dlouholetý problém vyřešit. Řešení přichází v podobě vybudování přeložky silnice II/340 mezi Chrudimí a Rabštejnskou Lhotou. Konkrétně se jedná o variantu I viz.obr. navrh prelozky Pokud se Pardubickému kraji podaří tento projekt zrealizovat, městu se uvolní komunikace, která by mohla sloužit právě jako cyklostezka na Podhůru. Pozitivní je také  to, že realizací tohoto projektu město ušetří zhruba 20 milionů, které chtělo za plánovanou cyklostezku proinvestovat.

Na zastupitelstvu konaném 18. 6. 2018 pak místostarosta Čechlovský konstatoval, že nyní je na městu Chrudim, aby připravilo dokumentaci pro územní řízení a vypracovalo podklady pro výkupy pozemků. Tento materiál poté předá Pardubickému kraji, který bude vykupovat pozemky a pracovat na dalších stupních projektové dokumentace. 

Doufejme, že město vyvine maximální úsilí v rámci realizace vzniku přeložky a splní tak obyvatelům města Chrudim dlouholeté přání.  

Marek Točoň