Jiná perspektiva v nejrůznějších oblastech Chrudimského dění

Neuperský dvůr

Též Kuchynkovský dvůr nebo Wiesnerova vila, čp. 55/IV na Masarykově náměstí, kulturní památka. Nejstarší písemný doklad o existenci domu-dvoru je datována rokem 1599, kdy byl vlastníkem Eustach Landek z Trausensteinu. O rok později se majitelem stal Samuel Kuchynka, v následujících staletí dvůr náležel především majitelům z řad šlechty (například Neuperů z Neuperku). V roce 1797 se dvůr stal opět majetkem rodu Kuchynků, v roce 1871 jej koupil František Wiesner. Po 2.světové válce přešel objekt do rukou státu, po roce 1989 byl vrácen rodině Wiesnerů. K objektu ve dvorní části přiléhaly hospodářské budovy, později přestavěné. Náležela sem i okrasná zahrada se dvěma iluzivními branami, založená ve druhém desetiletí 18.století rodem Millesimů. Na dvůr navazovaly hospodářské pozemky. Současnou podobu dostal objekt přestavbou obytné části v roce 1879. Majitel objektu F. Wiesner pověřil zpracováním projektu přestavby Františka Schmoranze ml. Nově byla přistavěna národní věž, arkýř, do fasády byla doplněna nika se sochou Adama od Edmunda Hellmera, a změněna okna. Dnes je objekt využíván pro privátní lékařskou praxi, různé služby a restauraci.