Jiná perspektiva v nejrůznějších oblastech Chrudimského dění

Novoměstská kašna

Kašna byla postavena roku 1873 s použitím kamene, zakoupeného za 110 zlatých ze zrušené heřmanoměstecké kašny. Projekt je dílem architekta Schmoranze.

Novoměstská kašna

Kamená kašna na Žižkově náměstí při Novoměstské ulici.

Podstavce i sochy pocházely většinou z mohutného parapetu, který do té doby stál před kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Sochy jsou sestaveny do oblouku. Uprostřed stojí postava Panny Marie. Na podstavci sochy je znak Vraždů z Kunvaldu z roku 1728. Po Mariině pravici je sv. Anna, stará žena s malou dcerou Marií v náručí. Znak na podstavci patří Buttlerům z Klonebachu a pochází z roku 1728. Následující postava je patron lesníků sv. Eustach s jelenem; znak zřejmě náleží Kolowratům. Poslední postava na této části zábradlí je krajícník v přilbě sv. Vilém z Malavalle se znakem z roku 1710. Po levé ruce P. Marie stojí její otec sv. Jáchym se znakem rodiny Kauče z roku 1727. Vedle něho se nachází rytíř probodávající draka, sv. Jiří. Podstavec zdobí nedatovaný znak Talacků z Ještěnic. Krajní postavou je český světec sv. Jan Nepomucký, který drží v pravé ruce staroboleslavské paládium. Znak na podstavci je z roku 1727. Na koncích zábradlí jsou umístěny dvě kamenné vázy z konce 18. století. Pod jednou z nich je znak Jestřibských z Riesenburka z roku 1727.