Jiná perspektiva v nejrůznějších oblastech Chrudimského dění

Občan Chrudimi má možnost získat až 500 tisíc Kč na svůj projekt.

Jedná se o projekt participativního rozpočtování, ve kterém má občan možnost navrhnout projekt, kterým zvýší kvalitu života jak sobě, tak svému okolí.

Občan Chrudimi má možnost získat až 500 tisíc Kč na svůj projekt.

První ročník participativního rozpočtu (dále PaRo) - rok 2020

Z rozpočtu města Chrudim bude vyčleněn celkem 1 milion korun na realizaci vítězných návrhů občanů. Maximální cena za projekt by neměla přesáhnout 500 tisíc.

Projekt může navrhnout osoba starší patnácti let, při čemž je pro přijetí návrhu nutné získat aspoň 15 občanů  starších 15. let, kteří svými podpisy vyjádří danému projektu podporu.

Navrhovaný projekt musí splňovat další kritéria. V případě dodržení daných požadavků jste na dobré cestě k úspěchu. 

Informace o zpracování osobních údajů navrhovatelů a podporovatelů projektů v rámci participativního rozpočtu

Projekt Tvořím Chrudim pokračuje i ve vyhlášeném nouzovém stavu

Vzhledem k současné situaci muselo být 25.03.2020 zrušeno konzultační setkání s veřejností, které mělo pomoci lidem s vyjasněním jejich projektových záměrů.

Své návrhy můžete konzultovat s osobami uvedenými níže:

Odbor investic: Pecina Petr - petr.pecina@chrudim-city.cz ,
Odbor správy majetku: Havelka Milan - milan.havelka@chrudim-city.cz,
Odbor územního plánování a regionálního rozvoje - Kopecký Petr - petr.kopecky@chrudim-city.cz
Odbor životního prostředí - Mrózková Kateřina - katerina.mrozkova@chrudim-city.cz
Odbor dopravy - Klimek Martin - martin.klimek@chrudim-city.cz
Odbor sociálních věcí - Pochobradská Radka - radka.pochobradska@chrudim-city.cz,
Odbor finanční - Vránová Hana - hana.vranova@chrudim-city.cz
Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče - Stehlíková Jana - jana.stehlikova@chrudim-city.cz

Další informace o projektu najdete na adrese: www.tvorim.chrudim.eu

 

Točoň M.