Jiná perspektiva v nejrůznějších oblastech Chrudimského dění

Pomozte zmapovat hnízda havrana polního v Chrudimi

Naše Chrudimské hnízdiště je nejen největší v rámci východních Čech, ale patří také mezi jedno z největších v republice.

Pomozte zmapovat hnízda havrana polního v Chrudimi

Hnízdění havrana polního v Chrudimi je dlouhodobým žhavým tématem a sporem mezi veřejností, ochranou přírody i městem. Více jsme psali zde. Na rozdíl od sousedních Pardubic neprobíhal v našem městě pravidelný monitoring hnízdění těchto ptáků a řešení toho problému se zdá být nekonečné.

Každý se může zapojit do monitorování havranů v Chrudimi a přispět tak k vyřešení tohoto problému. Koncem března do poloviny dubna, kdy nejsou stromy ještě olistěné, jsou havraní hnízda dobře viditelná. Zapojit do mapování se můžete následovně: Zjistíte-li v Chrudimi přítomnost havraních hnízd, hnízda sečtěte a společně a adresou výskytu zašlete na e-mail: hellingerroman@gmail.com. Foto vítáno.

Prosíme o sčítání hnízd zejména malých kolonií, které mohou unikat pozornosti – okrajové části města, vnitrobloky domů apod.

Velké kolonie ve Střeleckém parku, na sídlišti Víta nejedlého či v Městském parku jsou již posčítány.  

 

Roman Hellinger