Jiná perspektiva v nejrůznějších oblastech Chrudimského dění

Pondělí velikonočního oktávu

Klíčovou událostí Velikonoc a klíčovým bodem křesťanské víry je Ježíšovo zmrtvýchvstání.

Pondělí velikonočního oktávu

V pondělí 13.4. 2020 od 8.30 sloužil p. Jiří Heblt bohoslužbu ve farní kapli, ze které proběhl také živý přenos prostřednictvím kterého se tak mohlo farní společenství spojit v modlitbě.

Homilie z Božího hodu velikonočního, kterou přednesl při mši svaté P. Jiří Heblt.