Jiná perspektiva v nejrůznějších oblastech Chrudimského dění

Posun rekonstrukce hotelu Bohemia a výstavby nového parkoviště? Zapomeňme!

Již několik let trápí město Chrudim chátrající a nevzhledné prostranství před hotelem Bohemia. Na červnovém zasedání předložil pan místostarosta Trávníček zastupitelům žádost od firmy HOMA holding s.r.o., ve které požadovala změnu v projektu výstavby podzemního parkoviště.  Parkoviště mělo být financováno určenou dotací z EU, o kterou však kvůli obvinění za pokus poškození finančních zájmů EU a dotačního podvodu přišla a nyní nemá na výstavbu podzemního parkoviště finanční prostředky. Proto požaduje levnější variantu vybudováním parkoviště nadzemního. Po hodinové debatě, kdy s městem nenašli nad tímto problémem vzájemnou schodu, byl tento bod z programu stažen jako nehlasovatelný.

Na minulém zasedání zastupitelstva (dne 18. 9. 2017) se situace nijak nezměnila. Opět nebyla nalezena vzájemná shoda mezi městem a společností HOMA holding s.r.o.. Od zastupitelů města Chrudim byl uložen chrudimskému starostovi p. Řezníčkovi úkol, ve kterém měl ve spolupráci s právním oddělením kanceláře tajemníka a odborem správy majetku připravit nový návrh podmínek smluvního vztahu mezi městem Chrudim a společností HOMA holding s.r.o., který bude vyhovovat oběma stranám.

Podle p. Řezníčka proběhlo dne 1.11. 2017 osobní setkání s jednatelem společnosti p. Mařasem, se kterým diskutoval o různých možnostech a variantách řešení podoby parkoviště. Pan Mařas se poté vyjádřil, že na odpověď potřebuje zhruba dvoutýdenní prostor. Bohužel však došlo ke zpožděné reakci společnosti, která přišla dne 4. 12. 2017 a nebylo tak podle p. Řezníčka možné připravit smysluplný materiál pro prosincové jednání konané dne 11. 12. 2017. Požadovaný materiál bude tak předložen na dalším jednání města Chrudim a tím pádem se celá otázka dlouholetého problému vznášejícího se nad chrudimským hotelem opět posouvá.

[Best_Wordpress_Gallery id="39" gal_title="Bohemia"]

Marek Točoň