Jiná perspektiva v nejrůznějších oblastech Chrudimského dění

Představení studie REVITALIZACE letního kina veřejnosti - úterý 23. 4. 2019 v 17.30 hod. v Muzeu Chrudim

Jak TO vidím a slyším já.

Dne 13. února  2019 proběhla schůzka pracovní skupiny ustavené ohledně revitalizace prostoru za Muzeem- areálu Letního kina v Chrudim, jejímž jsem členem. 
Na stole dnes leží návrh - studie od arch. V. Škardy, jak by mohl tento prostor vypadat po REVITALIZACI.Po letech jednání a hledání kompromisů (od roku 2012) se završila snaha o záchranu Leťáku.Tady a teď patří poděkovat Mgr. Petrovi Řezníčkovi za to, že celou tu dobu držel slovo a za Muzeum nepustil bagry.       Dík patří též členům spolku MaChr za Chrudim malebnou za to, že areál Letního kina udržují a pořádají zde různé kulturně společenské akce včetně promítání filmů. Za to, že kino funguje a stále se zvyšuje jeho návštěvnost, může *,-) produkční a promítač Jan Axmann.     Teď přišel ten čas, kdy pomyslný štafetový kolík přebírá nové vedení města Chrudim v čele se starostou Františkem Pilným.     Cíl je jasný. Sehnat finance na revitalizaci Leťáku.  Úkol to nebude lehký. Věřím, že se povede a Chrudimáci se budou moci pyšnit multifunkčním kulturním areálem včetně Letního kina, jaké nemá nikdo široko daleko.      Na představení studie Revitalizace Leťáku veřejnosti, které je plánované na úterý 23. 4. 2019 od 17. 30. hodin do velkého sálu Muzea v Chrudimi jste všichni srdečně zváni.
                                                                     Richard Herbst