Jiná perspektiva v nejrůznějších oblastech Chrudimského dění

Přestavba silnice I/37 mezi Chrudimí a Slatiňany bez zpomalovacích prvků

U přestavby silnice I/37 Chrudim – Slatiňany dochází ke změně. V rámci rekonstrukce vozovky ŘSD v minulosti avizovalo, že kromě opravy povrchu vozovky zde budou vybudovány také ochranné zpomalovací prvky. Nyní se však zdá, že zpomalovací prvky na vozovce realizovány nebudou.

Podle p. Vebra po celou dobu projednání investice naráželo ŘSD ze strany policie a zástupců měst na připomínky , které neúměrně prodlužovaly dobu přípravy. Problémy vznikaly i v případech, kdy se jednalo o financování chodníků k autobusovým zastávkám nebo osvětlení přechodů, které konkrétně odmítlo financovat město Slatiňany. Součinnost obcí v tomto směru byla nutná jelikož ŘSD nedokáže celý projekt ufinancovat.

https://www.youtube.com/watch?v=g9def7CPhyM&t=87s

Vzhledem k tomu, že příští rok chce ŘSD zahájit stavbu druhé části obchvatu v Chrudimi, bude těžko zdůvodnitelné, aby si obhájila výše zmiňovanou přestavbu se zpomalovacími prvky, které měli stát několik milionů. Po dokončení stavby obchvatu dojde totiž k výraznému snížení dopravy a ze silnice I/37 se stane  komunikace nižší třídy. Prosazení této investice je v tuto chvíli podle P. Vebra již neproviditelné.

Komunikace bude následně převedena na kraj a stane se součástí silnic druhé třídy. ŘSD vyvolá jednání, ve kterém se chce domluvit s krajem, jak si představuje komunikaci v době předání. Dále bude tedy na kraji a městech, aby se vyjádřili k tomu, jak si představují finální podobu silnice. Města mohou do projektu také zakomponovat opravy chodníků, které jsou v neuspokojivém stavu, jednat o šíři komunikace a jejím značení apod..

Podle informací od p. Vebra se problém s neustálým překračováním rychlosti v tomto problémovém úseku snažil řešit i bývalý starosta p. Řezníček, který se pokoušel u policie prosadit zařízení na měření rychlosti. S omezením rychlosti ani s případným umístěním  tohoto zařízení na měření rychlosti však policie nesouhlasila.

Marek Točoň