Jiná perspektiva v nejrůznějších oblastech Chrudimského dění

RESTART LETNÍHO KINA

Letní kino v Chrudimi má dlouholetou tradici a funguje zde již od roku 1958. Konají se zde pravidelné filmové produkce, sportovní a společenské akce, koncerty apod.  Ročně do letního kina přijde průměrně  6-7 tisíc lidí a návštěvnost se rok od roku zvyšuje.

Díky stále se zvyšující oblíbenosti letního kina připravuje chrudimská radnice již druhé setkání s občany. Na veřejném projednávání budou lidem představeny dvě varianty návrhů od architektů z ateliéru K2, které se týkají revitalizace a následných změn letního kina.

Ani jedna z variant plně nerespektuje přání občanů, vzešlých z prvního projednání restartu letního kina. Bližší informace k problému přináší předseda spolku a konstatuje:

„Jsem členem pracovní skupiny ustavené k projednání "Restartu letního kina v Chrudimi". Díky šestileté práci členů spolku MaChr za Chrudim malebnou zde zodpovědně prohlašuji: "Restart letního kina se zdařil beze zbytku". Letní kino funguje,během Chrudimského filmového léta- červenec-srpen promítá šest dnů v týdnu. Dík špičkové digitální technice prezentuje i premiérové filmy a návštěvnost letního kina stále stoupá a pohybuje se na špičce v republice. A není to jen o kině - další kulturně společenské akce v Leťáku organizuje MaChr ve spolupráci s ostatními neziskovkami. Prezentaci najdete na www.letak-chrudim.cz. Pokud se bude v pondělí 13. 11. ve velkém sále Muzea jednat o avizovaných dvou variantách Restartu letního kina, obě v případě realizace RUŠÍ- LIKVIDUJÍ to stávající- dobré- jedinečné, v letním kině ověřené léty praxe, potvrzené odborníky a to po celou dobu fungování letního kina od roku 1958 až do současnosti. Jedinečná akustika a multifunkční funkce areálu atd... Tyto skutečnosti je třeba mít na mysli, až budete rozhodovat o budoucnosti našeho Letního kina. Richard Herbst předseda spolku MaChr za Chrudim malebnou.”

Na setkání budou mít lidé možnost vyjádřit se k plánovaným změnám. Díky názorům občanů může být finální podoba letního kina a jeho areálu ovlivněna. Proto neváhejte a přijďte se se svými náměty a připomínkami podílet na rekonstrukci místa, které budeme moci do budoucna využívat nejen na promítání filmů.

Veřejné projednávání se bude konat v pondělí 13. listopadu 2017 v 17.00 hodin ve velkém sále Muzea.

[Best_Wordpress_Gallery id="36" gal_title="Revitalizace letního kina"]

Marek Točoň