Jiná perspektiva v nejrůznějších oblastech Chrudimského dění

Rozvodovovský dům

Měšťanský dům čp. 76/I na Resslově náměstí, nazvaný podle jednoho z majitelů Josefa Rozvody, kulturní památka. Původně stál na tomto místě gotický, právovárečný, z něhož se zachovaly sklepy v několika úrovních s valenou klenbou a třemi původními půlkruhovými ostěními. Sklepy sahají hluboko pod prostor náměstí. Podlaha nejhlubšího sklepa je v hloubce 7 m pod úrovní náměstí. Dům prodělal přestavbu v období renesance, za které se zachovalo několik dveřních kamenných portálů umístěných na původním místě. Havarijní stav objektu si koncem 20. století vyžádal generální rekonstrukci, při níž byly částečně odstraněny novodobé vestavby. V současnosti objekt slouží pro bydlení a podnikání.