Jiná perspektiva v nejrůznějších oblastech Chrudimského dění

Setkání v muzeu

První středu v měsíci lednu se konalo tradiční setkání se starostou Františkem Pilným.

Občané, jejichž účast byla tentokrát mimořádně hojná, kladli panu starostovi řadu otázek. Ochotně jim odpovídal i starosta bývalý a další zástupci vedení města.

foto: DAZIM

Ohlédnutí za setkáním 2. ledna.

Přišlo cca 40 účastníků. Z radnice se zúčastnili: starosta F. Pilný, místostarostové P. Štěpánek, P. Lichtenberg. Zastupitelé P. Řezníček, J. Trávníček a ředitel Chrudimské besedy J. Kadeřávek.   

Na začátku besedy vysvětlil starosta, proč musí kompletní vyúčtování festivalu Zlatá Pecka odložit na příště. Pak přišly na pořad otázky a odpovědi Vás občanů týkající se života v Chrudimi.* Rozšíření linek MHD.* Kdy bude cyklostezka na Podhůru?* Přednádraží, rádi bychom viděli projekt.* Změnit webové stránky Města.* Zveřejnit emailové adresy členů vedení města. * Úřední elektronická deska.* Cena pamětní desky Zlatá Pecka v Klášterních zahradách.* Parkoviště před Bohemií.* Problematika Kopanický Mlýn.* Zrušit zpomalovací prahy- retardéry v ulici Široká (zadat řešení).......a mnoho dalších.

foto: DAZIM

Pečlivě jsem zaznamenal Vaše připomínky, dotazy, předal  je panu starostovi a těším se spolu s Vámi na odpovědi příště - ve středu 6. února 2019 od 17. hodin v Galerii v Muzeu.    

POZOR ZMĚNA!  Každou první středu v měsíci od 17. hodin v Galerii v Muzeu. Venkovní vstup stejný jako do restaurace, ale uvnitř budovy vpravo a první dveře vlevo.                         

Na shledanou se starostou a Vámi se těší  Richard Herbst.