Jiná perspektiva v nejrůznějších oblastech Chrudimského dění

Socha knížete Břetislava a císaře Karla IV.

Břetislav I. a Karel IV, i tito dva pánové v Chrudimi zanechali svůj odkaz.

Socha knížete Břetislava a císaře Karla IV.

Břetislav I.

Český kníže, jeden z nejvýznamnějších českých panovníků. Zemřel při vojenském tažení do Uher v Chrudimi 10. 1. 1055. Záznam v Kosmově kronice o Břetislavově úmrtí je první spolehlivou písemnou zmínkou o Chrudimi.

Karel IV.

Zanechal důležitou stopu prostřednictvím svých privilegií i zde v Chrudimi. Archivně je potvrzeno že Chrudim navštívil minimálně jednou. Je možné že tu pobýval i vícekrát.