Jiná perspektiva v nejrůznějších oblastech Chrudimského dění

Středeční setkání

Ve středu se konalo v budově Muzea Chrudim tradiční setkání občanů se starostou. Pro větší klid a slyšitelnost byly místo restaurace zvoleny prostory galerie. Kromě pana starosty ke stolu zasedl i místostarosta pan Štěpánek a pan Herbst.. Občané se sešli v hojném počtu a hrnuli svoje problémy i poznatky na vedení města. Došlo i na odpovědi nezodpovězených otázek z minulého setkání, jejichž znění vám po zpracování přineseme v dalším článku.


Setkání se starostou ve středu 6. 2. 2019