Jiná perspektiva v nejrůznějších oblastech Chrudimského dění

V Chrudimi se otevřelo Centrum duševního zdraví

Cílem centra je poskytovat komplexní zdravotní i sociální pomoct lidem s duševním onemocněním v místě potřeby a snižovat počet či zkracovat délku hospitalizací v psychiatrických nemocnicích.

V Chrudimi se otevřelo Centrum duševního zdraví

Centrum duševního zdraví (CDZ) Chrudim spustila svou činnost v pondělí 2. listopadu a nabízí lidem s vážným duševním onemocněním, jako je schizofrenie, bipolární porucha či deprese, podporu v oblasti zdraví i dalších oblastech každodenního života. Centrum se otevře na současné adrese střediska Péče o duševní zdraví v ulici Městský park 828 a rozšíří služby střediska, které každoročně poskytuje sociální podporu více než 100 klientům, o zdravotní péči.

Služby CDZ budou určeny jak lidem, kteří potřebují podporu dlouhodobou, tak osobám v krizových situacích s akutními psychickými obtížemi či s rizikem rozvoje duševního onemocnění. Komplexní sociálně zdravotní pomoc bude CDZ moci klientům zajistit díky týmu složenému ze sociálních pracovníků, zdravotních sester, psychiatra, psychologa a peer konzultanta neboli člověka s vlastní
zkušeností s nemocí. Na centrum se budou moci obrátit sami pacienti, jejich příbuzní, ale také lékaři, zástupci obcí nebo IZS.

Tým bude pracovat převážně v terénu. „Již nyní jako sociální pracovníci Péče o duševní zdraví pracujeme v přirozeném prostředí klientů a jdeme za nimi tam, kam potřebují. To znamená, že za nimi zajíždíme přímo domů, nebo do psychiatrických nemocnic v případě hospitalizace, anebo se s nimi setkáme například v kavárně či parku. S otevřením CDZ se bude moci do terénu přenést i péče zdravotní,“ říká Mgr. Věra Pinkasová vedoucí Péče o duševní zdraví a CDZ Chrudim.

Zdravotníci budou řešit aktuální zdravotní stav klientů, dávkování léků či terapii a sociální pracovníci věci jako vztahy v rodině, práci, bydlení, naplnění volného času atd. Jak sděluje odborný ředitel Péče o duševní zdraví Mgr. Martin Halíř: „Spolupráce několika odborníků různých profesí na jednom pracovišti přináší lidem s duševním onemocněním nesčetné výhody. Psychiatr zajistí kontinuitu zdravotní péče, sestry působí především v domácím prostředí a pomohou s léky či edukací, sociální pracovníci pomohou
v jednání s úřady a peer pracovníci s motivací k zotavení. Výhody spolupráce neplynou jen samotným klientům, ale také pracovníkům, kteří mohou péči o klienta diskutovat v týmu, sdílet různé úhly pohledu a nastavit potřebnou pomoc na míru.“ Ředitel Péče o duševní zdraví MUDr.

Petr Hejzlar doplňuje informace o službách CDZ ještě o to, že: „Organizace již dvě centra duševního zdraví provozuje v Hradci Králové a v Pardubicích od půli roku 2019, takže jsme měli možnost si funkčnost služby ověřit a máme s ní skvělé zkušenosti. Jsme rádi, že se nám nyní podařilo vytvořit CDZ v Chrudimi a rozšířit tyto služby do dalšího okresu Pardubického kraje.“

Z hlediska nouzového stavu bude mít centrum komplikovanější rozjezd. „Fungování CDZ musíme od prvních dní přizpůsobit aktuální situaci. Především se to týká provozu týmu, který se rozdělí do dvou skupin tak, aby nemusel být provoz zastaven z důvodu karantény. Týmová setkání se tím přesunou do online prostředí. Musíme také přijmout přísnější hygienická opatření pro kontakt s klienty. Na druhou stranu je pro nás výhodné, že větší část práce probíhá mimo kanceláře či ambulance,“ říká Halíř. Akce
k slavnostnímu otevření CDZ se kvůli aktuální situaci prozatím neuskuteční a posune se na jarní období.
 

Kontakt: Bc. Michaela Venclová / 773 915 753/  michaela.venclova@pdz.cz
Odborný: Mgr. Martin Halíř/ 777 915 742/ martin.halir@pdz.cz