Jiná perspektiva v nejrůznějších oblastech Chrudimského dění

V Chrudimi vzniknou první cyklopruhy

Cyklopruhy upozorní řidiče na pohyb cyklistů a tím zajistí větší bezpečnost cyklistů na vozovce.

V Chrudimi vzniknou první cyklopruhy

Rozvoj cyklistické dopravy v Chrudimi dlouhou dobu stagnuje a bohužel vlivem nedostatečné infrastruktury se cyklisté dostávají často do situací, které jsou pro ně nebezpečné, nepohodlné nebo obtížné. Dochází pak ke konfliktním situacím, které mohou zapříčinit ohrožení všech účastníků silniční dopravy.

Pravdou je, že Cyklistická infrastruktura v Chrudimi (ostatně jako v řadě dalších měst České republiky) pokulhává a není bezpečná. Chybí zde logická návaznost stezek, o které vypovídají úseky vedoucí od „nikud nikam“.

Další nedostatek můžeme spatřit v absenci vodorovného značení na frekventovaných místech, které upozorní řidiče na možný nebo zvýšený výskyt cyklistů. To se má však brzy změnit vznikem nových cyklopruhů, které město plánuje zrealizovat v Pardubické ulici a na Masarykově náměstí.

Našim cílem do budoucna je, aby v Chrudimi vznikla komplexní koncepce rozvoje cyklo-dopravy a v následujících letech došlo k její postupné realizaci. Město by mělo umožnit občanům, aby se pro ně stalo kolo rovnocenným prostředkem dopravní obsluhy, které lze využít pro každodenní užití.

Z různých průzkumů také vyplývá, že jízda na kole a celkově jakýkoliv pohyb podporuje lepší imunitu člověka, zvyšuje zdraví a kondici, snižuje riziko různých srdečních onemocnění, upevňuje a vytváří svaly, může se stát dokonalým prostředkem při hubnutí a zejména napomáhá životnímu prostředí.

Domnívám se, že je důležité nezaměřovat se pouze na zlepšení podmínek pro automobily, ale řešit silniční problematiku komplexněji. Snažit se cyklo-dopravu zakomponovat do běžného dopravního systému.

 

Marek Točoň

Předseda pracovní skupiny pro cyklodopravu