Jiná perspektiva v nejrůznějších oblastech Chrudimského dění

Zakažme sportovcům schůzky v klubovně a udělejme z toho smetiště.

U skateparku stálo technické zázemí. Bylo zde uskladněno potřebné nářadí na údržbu skateparku a buňka mimo jiné fungovala i jako klubovna pro místní komunitu. Mladí lidé se zde scházeli a měli tu možnost využít svůj volný čas hraním deskových her a jiných volnočasových aktivit (badminton, chůze na chůdách, jízda na jednokolce, petanque apod.).

Město zavedlo pravidla o tom, jak se svěřeným majetkem zacházet a udržovat ho. Mezi hlavní body a podmínky užívání klubovny patřil zákaz manipulace a užívání omamných látek, alkoholu a provozování pohlavního styku. Nedílnou součástí zde bylo také udržovat čistotu a pořádek.

Klubovna v tomto režimu fungovala v pořádku několik let, při čemž zástupci města neustále hledali problém ve znečištění plochy hřiště. Komunita sportovců se marně snažila zástupcům města vysvětlit, že nepořádek na ploše sportoviště nezůstává po nich, nýbrž po jedincích, kteří zde po večerech chodili popíjet, zejména v letních měsících a o víkendech. Mimo jiné se to týká i fanoušků hokeje, kteří neměli problém házet dopité láhve od piva přes plot na plochu skateparku.

V prvních měsících se město snažilo podpořit čistotu skateparku dodáváním pytlů do popelnic a improvizovanými odpadkovými koši, bohužel ale aktivita města postupem času upadala. Reakcí na tuto skutečnost byly pravidelné úklidy pořádané organizaci Šance pro tebe za účasti cca 10-ti dobrovolníků z řad sportovců.

Věčné spory o pořádek na sportovišti vyústily až k odebrání klíčů od buňky, kterou měl na starosti pověřený správce David Horák, zástupce zdejší komunity.

Během několika měsíců byla buňka osídlena skupinou bezdomovců, kteří ji postupně devastovali. Došlo zde ke zničení a odcizení vnitřního vybavení. Momentální stav zmiňovaného objektu je absolutně nepřípustný. V objektu se hromadí matrace potřísněné močí a fekáliemi. Nedílnou součástí tohoto objektu se také stal hromadící se komunální odpad.

Bude záhodno, když město Chrudim, které je zapojeno do programu Zdravé město, jehož hlavní myšlenkou je rozvoj vzkvétajícího a nápaditého města pro kvalitní život občanů, bude tento problém nějakým způsobem řešit.

[Best_Wordpress_Gallery id="38" gal_title="SkatePark"]

David Horák, Marek Točoň