Jiná perspektiva v nejrůznějších oblastech Chrudimského dění

Chrudimské kostely

Informace byly čerpány z vlastivědné encyklopedie o Chrudimi se souhlasem autorů a nakladatelství MILPO MEDIA s.r.o. Za obrázkovou dokumentaci vděčíme majitelům facebookové stránky Vzpomínky na starou Chrudim, na které je spousta dalších historických obrázků a fotek o Chrudimi. Všem moc děkujeme za ochotu a podporu.


Salvátorská pouť v Chrudimi

Salvátorská pouť v Chrudimi

Chrudimská pouť je mírně netradičně zasvěcena samotnému Ježíši Kristu, neboli Salvátorovi a vznikla v důsledku silné Salvátorské tradice ve městě.…

 03.08.2017 | Zobrazit článek


Mapa Chrudimě v r. 1930

Mapa Chrudimě v r. 1930

  Mapa ke zvětšení pod textem.

 29.11.2016 | Zobrazit článek


Sloup proměnění Páně

Sloup proměnění Páně

Velké sousoší na Resslově náměstí, nazývané také morový sloup. Chrudim si v období první třetiny 18. století vydobyla pozici nejvýznamnějšího…

 29.11.2016 | Zobrazit článek


Socha knížete Břetislava a císaře Karla IV.

Břetislav I. Český kníže, jeden z nejvýznamnějších českých panovníků. Zemřel při vojenském tažení do Uher v Chrudimi 10. 1. 1055. Záznam v Kosmově…

 29.11.2016 | Zobrazit článek


Pomník Viktorina Kornela ze Všehrd

Pomník Viktorina Kornela ze Všehrd

Kornel, Viktorin ze Všehrd Humanista a právník, narozen kolem roku 1460 v Chrudimi Představitel jazykově českého humanismu. Největší slávu přinesla…

 29.11.2016 | Zobrazit článek


Novoměstská kašna

Novoměstská kašna

Kamená kašna na Žižkově náměstí při Novoměstské ulici. Kašna byla postavena roku 1873 s použitím kamene, zakoupeného za 110 zlatých ze zrušené…

 29.11.2016 | Zobrazit článek


Socha Josefa Ressela

Socha Josefa Ressela

Josef Ressel Vynálezce lodního šroubu Resslovo jméno je spojeno s celou řadou vynálezů: lisovacím válcem, válcovitým mlýnem, lisem na víno a olej,…

 29.11.2016 | Zobrazit článek


Pomník Mistra Jana Husa

Pomník Mistra Jana Husa

Pomník Mistra Jana Husa, jehož autorem je významný český sochař Josef Mařatka, se nachází v parčíku za kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Pomník byl…

 29.11.2016 | Zobrazit článek


Socha sv. Jana Nepomuckého

Socha sv. Jana Nepomuckého

Barokní pískovcová Socha sv. Jana Nepomuckého stojí u mostu přes Chrudimku vedle kostela sv. Kateřiny. Sochu zhotovil v roce 1726 sochař Filip Petr.…

 29.11.2016 | Zobrazit článek


František Müller

František Müller

Malíř, 4. 2. 1833 v Maršově- 11. 2. 1917 v Chrudimi. Po studiích na mnichovské akademii u Wilhelma Von Kaulbacha se trvale usadil v Chrudimi. Zde se…

 29.11.2016 | Zobrazit článek


Historie města Chrudim

Historie města Chrudim

Když se Chrudim v písemných pramenech objevila poprvé, mělo její území za sebou již několik tisíc let osídlení. Archeologické výzkumy dokládají, že…

 29.11.2016 | Zobrazit článek


Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Hlavní bohoslužebná budova Katolické církve v Chrudimi na Resselově náměstí, chrudimský farní-od roku 1894 arciděkanský -kostel. Kostel Nanebevzetí P…

 29.11.2016 | Zobrazit článek


Kostel sv. Michaela

Kostel sv. Michaela

Bohoslužebná budova Katolické církve v Chrudimi v Zieglerových sadech, původně hřbitovní kostel. Kostel je zasvěcen archandělu Michaelovi, který je…

 09.11.2017 | Zobrazit článek


Husův sbor

Husův sbor

Bohoslužebná budova Církve československé husitské v Chrudimi v Rooseveltově ulici. Kostel je pojmenován podle kněze, univerzitního učitele a…

 29.11.2016 | Zobrazit článek


Evangelický kostel

Bohoslužebná budova Českobratrské církve evangelické v Chrudimi Projekt stavby zhotovil chrudimský stavitel Jan Tomášek v roce 1889. Budova byla…

 29.11.2016 | Zobrazit článek


Kostel sv. Kateřiny

Kostel sv. Kateřiny

Bohoslužebná budova Katolické církve v Chrudimi v Husově ulici Trojlodní kostel sv. Kateřiny je vybudován ze škrovádského pískovce. Na jihozápadní…

 29.11.2016 | Zobrazit článek


Kostel povýšení svatého kříže

Kostel povýšení svatého kříže

Bohoslužebná budova Katolické církve v Chrudimi na hřbitově U Kříže. Kostel je pojmenován po významné události z dějin křesťanství. V roce 628 získal…

 29.11.2016 | Zobrazit článek


Kostel sv. Jana Křtitele

Dnes již neexistující bohoslužebná budova v místech současné Komerční banky v Široké ulici (čp.83/IV). Kostel byl zasvěcen proroku z 1. století Janu…

 29.11.2016 | Zobrazit článek


Kostel sv. Josefa

Kostel sv. Josefa

Bývalá bohoslužebná budova Katolické církve a areálu kapucínského konventu v Chrudimi na Školním náměstí. Kostel je zasvěcen sv. Josefu Nazaretskému,…

 29.11.2016 | Zobrazit článek