Jiná perspektiva v nejrůznějších oblastech Chrudimského dění

Dům zvaný Sochorad/Pošta

Dům vznikl spojením dvou objektů v 18. století. Jeho fasáda byla několikrát změněna, zachován zůstal pozdně renesanční portál. Objekt vlastnil mimo jiné purkmistr Václav Skopec. V roce 1742, v době pruské okupace, v domě krátce pobýval i pruský král Friedrich II. Veliký. V roce 1952 byla budova přizpůsobena pro poštovní úřad. Pošta tu sídlí i v dnešní době.