Jiná perspektiva v nejrůznějších oblastech Chrudimského dění

Významné domy

Informace byly čerpány z vlastivědné encyklopedie o Chrudimi se souhlasem autorů a nakladatelství MILPO MEDIA s.r.o. Za obrázkovou dokumentaci vděčíme majitelům facebookové stránky Vzpomínky na starou Chrudim, na které je spousta dalších historických obrázků a fotek o Chrudimi. Všem moc děkujeme za ochotu a podporu.


Mydlářovský dům

Mydlářovský dům

Arkádový dům č.p 74/I v Břetislavově ul., postavený v renesančním slohu v letech 1573-1577, kulturní památka. Původně na tomto místě stával…

 29.11.2016 | Zobrazit článek


Stará radnice

Stará radnice

Reprezentativní dům čp. 1/I, na Resslově náměstí, objekt původní radnice, kulturní památka. Mezi lety 1363-1395 přešla správa z rukou rychtáře do…

 07.12.2017 | Zobrazit článek


Neuperský dvůr

Neuperský dvůr

Též Kuchynkovský dvůr nebo Wiesnerova vila, čp. 55/IV na Masarykově náměstí, kulturní památka. Nejstarší písemný doklad o existenci domu-dvoru je…

 29.11.2016 | Zobrazit článek


Ceregettiho dům

Dům ve Fortenské ulici 43/I, jehož součástí je věž Pardubické fortny, kulturní památka. Nazýván podle majitelů z 18. století. Nejstarší písemný…

 29.11.2016 | Zobrazit článek


Muzeum

Muzeum

Komplex budov sloužících kulturním potřebám města a původně určených pro muzejní účely. Postaven byl chrudimskou obcí pro potřeby Průmyslového musea…

 29.11.2016 | Zobrazit článek


Rozvodovovský dům

Rozvodovovský dům

Měšťanský dům čp. 76/I na Resslově náměstí, nazvaný podle jednoho z majitelů Josefa Rozvody, kulturní památka. Původně stál na tomto místě gotický,…

 29.11.2016 | Zobrazit článek


Dům zvaný Sochorad/Pošta

Dům zvaný Sochorad/Pošta

Dům vznikl spojením dvou objektů v 18. století. Jeho fasáda byla několikrát změněna, zachován zůstal pozdně renesanční portál. Objekt vlastnil mimo…

 29.11.2016 | Zobrazit článek