Jiná perspektiva v nejrůznějších oblastech Chrudimského dění

František Müller

Malíř, 4. 2. 1833 v Maršově- 11. 2. 1917 v Chrudimi. Josef Liboslav ZieglerPo studiích na mnichovské akademii u Wilhelma Von Kaulbacha se trvale usadil v Chrudimi. Zde se ho ujal architekt František Schmoranz st. a zajistil mu řadu zakázek, zejména při výzdobě kostelů. Ve městě se stal vyhledávaným malířem podobizen.

Oblibu historických námětů dokazuje obraz Viktorina Kornela ze Všehrd, portrét Valdštejnův nebo podobizna malíře Matouše Radouše. F. Müller vytvořil rovněž řadu oltářních obrazů pro kostely chrudimského regionu. Rozsáhlý soubor představují obrazy s chrudimskými náměty, v nichž malíř zachytil vzhled i atmosféru tehdejšího města.

Vedle své malířské profese se účastnil společenského života ve městě. Byl členem spolku chrudimských Kosů, pro něž namaloval četné humorné obrazy a erbovní kosácké štíty. V roce 1868 v době persekuce českého tisku byl odpovědným redaktorem deníku Koruna, který jeho vydavatel Jan Stanislav Skrejšovský přenesl z Prahy do Chrudimě. Za tuto činnost byl F. Müller vícekrát odsouzen a uvězněn. F. Müller je pochován na hřbitově U Václava.