Jiná perspektiva v nejrůznějších oblastech Chrudimského dění

O čem se diskutovalo na "Setkání se starostou" ?

Ve středu 2. září 2020 v Galerii Muzea Chrudim proběhlo po prázdninách sezení se starostou Chrudimi, které se bude pravidelně opakovat každou první středu v měsíci.

O čem se diskutovalo na "Setkání se starostou" ?

O čem se diskutovalo:

1) Proč se chystá stavba Separačního dvora v Chrudimi v Průmyslové zóně Transporty?

2) Jednosměrka v ulici Čavisovská? Oprava chodníku na druhé straně? Kdy?

3) Úprava a údržba zeleně v celé Chrudimi. Kritické hlasy. Kdo se bude starat o zeleň. TS Chrudim?

4) Mnohokrát diskutované téma: mulčovat nebo odvážet posekanou trávu? Řešení pro celé město.

5) Cyklostezka nebo veřejná cesta? Oblast Větrník. Kanálky - nebezpečí úrazu.

6) Výjezd z veřejné komunikace na soukromý pozemek. Složité a dlouhé povolování. Co s tím?

7) Přednádraží. Popperovo náměstí - špatné dláždění, parkování, stromy, lampy, atd. . 

8) Nadstavba Štěpánkova domu (Štěpánkova ul.). Jak řešit příští rekonstrukce ve městě? Např. pozemek  Balustráda a další.

9) Hotel Bohemia (zpracovat info. do Chrudimského zpravodaje).

10) Parkování u Sportovní haly v Chrudimi. Před i za objektem. Značky, info. pro veřejnost.

11) Tyršova ul. - Michalský park - Obchodní akademie. Jednosměrka?

12) Měření hluku ul. Čáslavská. Vyfrézování drážek. Zvýší se hlučnost?

13) Gorkého ul. omezení rychlosti na 30 km/h? Možnost parkování? 

14) Sekání trávy oblast Vaňkovy školky. Kdo zajistí? + Tzv. Humanizace sídliště Rozhledna. O co se jedná?

15) Balustráda. Volný prostor vedle kostela. Kavárnička nebo dostavba?

16) Náhon u Muzea (od Širokých schodů až k Letnímu kinu). Nepořádek. Kdo odpovídá za údržbu?

17) Knihovna Stromovka. Sociální byty? Pro koho?

18) Oblast kolem budovy České Spořitelny. Kdo odpovídá za pořádek?

19) Žardýny (betonové květináče) s uschlou vegetací u hotelu Bohemia i jinde po Chrudimi. Odstranit, osázet, kdo se stará (resp. nestará) o údržbu?

A mnohá další témata.

 

Na většinu otázek odpovídal pan starosta na místě. 

Část předal k vyjádření zaměstnancům jednotlivých Odborů MěÚ Chrudim.

Odpovědi uslyšíte ve středu 7. října 2020 od 17 hodin v Galerii Muzea Chrudim.

foto. Dagmar Novotná

 

Přijďte, jste srdečně zváni!   

Richard Herbst