Jiná perspektiva v nejrůznějších oblastech Chrudimského dění

Ohlédnutí: Letní barokní scéna v Chrudimi 2020

13-15.8. 2020 Chrudim oblékla barokní kabát

Ohlédnutí: Letní barokní scéna v Chrudimi 2020

Návštěvníci viděli v Muzeu barokních soch tři vystoupení, ve čtvrtek 13. srpna ve 20 hodin Saeculum coronatum, jenž představovala volnou rekonstrukci kuriózního alegorického melodramatu Antonína Saletky -Korunované století, v pátek 14. srpna ve 20 hodin melodrama Tomáše Hanzlíka: Lancelot a Alexandrina, představující tragický milenecký příběh podle staré holandské legendy a v sobotu 15. srpna ve 20 hodin mohli návštěvníci shlédnout na divadelní scéně  La Psiche od C. A. Badia

Autor dramatické básně byl významným skladatelem své doby. Narodil se v roce 1672 v italské Veroně, od roku 1694 působil ve Vídni, kde vytvořil svá vrcholná díla a kde nakonec také zemřel. Jeho první premiérou byla opera La sete di Cristo in croce (Innsbruck, 1691), v roce 1994 získal místo hudebního skladatele císařského dvora, které si udržel až do své smrti v roce 1738. Za dobu svého působení ve Vídni uvedl cca 25 svých her a na 40 oratorií. Opera je inspirována řeckou bájí o Psiché, která oplývala krásou do takové míry, až ji záviděla sama Afrodita. 

O doprovodný program se v sobotu v Klášterních zahradách postarala Skupina historického šermu Compagnia della Morte, návštěvíci si mohli také projít historické věnné město s „bezhlavým kapucínem“. Zahájení akce předcházel ve čtvrtek  13.08.2020 v Klášterních zahradách barokní ohňostroj s hudebním doprovodem,

Zdroj: www.chrudimsobe.cz

Video: Cody

Foto: KodlCr, Cody

Točoň Marek