Jiná perspektiva v nejrůznějších oblastech Chrudimského dění

Pečeť

Vzniku městských znaků často předcházelo používání městských pečetí. jejichž obraz se také většinou stával jeho předlohou. Chrudim jako královské město nesla na svých pečetích obraz orlice. Existence městské pečeti v Chrudimi se předpokládá kolem roku 1300, někdy již ve třináctém století. Nejstarší dochovanou městskou pečetí je velká pečeť, která byla přivěšena na přiznávací list z 16. 9. 1362. Chrudim se v něm na příkaz císaře Karla IV. zavazuje k založení velkého skkladu na obilí. Podobně jako na všech dalšícxh pečetích města se v pečetním poli objevila orlice. V roce 1742 získala Chrudim od krále Vladislava výsadu pečetit červeným voskem. S vydáním tohoto privilegia pravděpodobně souvisel také vznik tzv. menší pečeti,  která se pr pečetění městských písemností používala v 15.-18. století a jejíž nejstarší otisk nacházíme na listině z roku 1508.