Jiná perspektiva v nejrůznějších oblastech Chrudimského dění

Pomník Viktorina Kornela ze Všehrd

Humanista a právník, narozen kolem roku 1460 v Chrudimi Představitel jazykově českého humanismu.

Pomník Viktorina Kornela ze Všehrd

Kornel, Viktorin ze Všehrd

Největší slávu přinesla Všehrdovi jedna z nejvýznamnějších památek právnické tvorby v našich zemích, nesoucí název O práviech, o súdiech i o dskách země české knihy devatery. Pomník se nachází před okresním soudem a je dílem sochaře Františka Rouse. Odhalen byl roku 1901. Roku 1920 se u pomníku konala oslava 400. výročí jeho úmrtí. U příležitostí další velké oslavy v roce 1960 byl pomník opraven a konaly se výstavka a konference právních historiků. Náměstí s pomníkem nese Všehrdovo jméno.