Jiná perspektiva v nejrůznějších oblastech Chrudimského dění

Pozvánka na setkání se starostou

Na minulém setkání byl přítomen pan Daniel Herman. Debatovalo se o tématech v širších souvislostech. Je dobré nahlédnout tu a tam za humna prostřednictvím člověka pohybujícího se ve "vysoké" politice. 5. června se s Vámi přijde podělit o problémy tady u nás doma pan místostarosta Pavel Štěpánek.

Přijďte diskutovat ve středu 5. 6. od 17. hodin do městské galerie v Muzeu.                                                 

    Jste srdečně zváni.     Richard Herbst