Jiná perspektiva v nejrůznějších oblastech Chrudimského dění

Připrava letního kina na filmovou sezónu

Občanský spolek MaChr (za malebnou Chrudim) zorganizoval 16.5.2020 brigádu.

Připrava letního kina na filmovou sezónu

Členové spolku MaChr s několika dalšími dobrovolníky opět přiložili ruce k dílu a bez nároku na jakýkoliv honorář, ve svém volném čase, začali s nutnými opravami, úpravami a údržbou areálu letního kina. Vše musí být pro návštěvníky kina na filmovou sezónu dokonale připraveno. 

 

Autor textu a foto: Dagmar Zimmermanová