Jiná perspektiva v nejrůznějších oblastech Chrudimského dění

Sucho v krajině/zadržování vody v krajině

Sucho v krajině/zadržování vody v krajině

Posledních 5 let je statisticky nejteplejších od počátku měření před 250 lety. pochopení tohoto problému, klimatického ohrožení, je otázkou přežití lidstva.


Proto jsme pro vás připravili přednášku na téma Such v krajině, která ukáže problém odvodňování lesů, luk, polí a jak z toho ven.Dlouholetá práce přináší užitek v podobě výzkumu, jenž vedl Jiří Malík (předseda spolku Živá voda, ekolog, hydrolog, člen Výboru pro krajinu, vodu a biodiverzitu při MŽP ČR a především neúnavný ochránce přírody), jehož celoživotním dílem je právě tento úkol.


A proto vám chceme představit unikátní projekt, jenž má ambici navrátit do krajiny malý oběh vody.Po dlouhá léta se střetáváme s přívalovými dešti, z toho plynoucími povodněmi, špatnou úrodou a nedostatkem vody.


Projekt, jenž vám chceme představit, by měl nejen navrátit vodu do krajiny, ale i chladit krajinu a tím jít i proti oteplování atmosféry, snížit intenzitu povodní, zvýšit zásoby pitné vody a krajinu obnovit, aby byla zase lepším místem i pro každodenní život. Může se stát, že tento systémový přístup, pokud bude využit globálně, může pomoci celému lidstvu - nejen proti globální změně klimatu.


Projekt ve fázi studie proveditelnosti počítá nejen s pomocí státu, ale v první fázi i s pomocí veřejnosti, kdy si lidé budou moct sami navrhnout krajinu, kterou budou potřebovat, aby tak pomohli i naším dětem lépe ustát klimatickou změnu.


Přednáší Jiří Malík.
Diskuze je vítána!

https://www.facebook.com/events/469473723780442/